20.7.14

Οταν οι εικόνες δέν είναι ικανές νά περιγράψουν τά συναισθήματα 
Από τόν γάμο τής ανηψιάς μου Σούλας  πού τόσο αγαπούμε.
Ο Αλέξανδρος η ανεψιά μου Αθανασία ,ο ανεψιός Σάκης καί η Αννα η κοπέλα του Αλέξανδρου .
Αφροδίτη  κόρη τού ανεψιού μου Σάκη.

Η Αφροδίτη ο αδελφός Αλέξανδρος , καί στή μέση η Αννα η ομορφη κοπέλα του
H σημερινή νυφούλα πρί πολλά,πολλά
χρόνια στήν Γερμανία.
( Φωτογραφίες αρχείου )


Δέν μπορεί κανείς νά τό πιστέψει πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος,καί σήμερα αυτά τά παιδιά στήν φωτογραφία νά είναι τά ιδια γονείς μέ δικά τους παιδιά. Νά ζήσετε Σούλα καί πάντα ευτυχισμένοι.