3.8.14

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ KAΘΗΓΗΤΗ ΚΑΣΙΩΤΑΚΗ

Ο κ.Κασιωτάκης Εμμανουήλ
Παλαιότερα στό ιστολόγιο αυτό εκανα μία αναφορά σέ κάποιο πρόσωπο όταν εγραψα γιά τήν Τεχνική Σχολή Δ.Δανάτσα οπου καί φοίτησα από τό 1959 εως τό 1963,καί αυτό τό πορόσωπο δέν ηταν άλλο από τόν καθηγητή μας κ.Κασιωτάκη Εμμανουήλ εργαστήρια και τεχνικό σχέδιο μας δίδασκε,πόσα χρόνια πέρασαν αλήθεια από τότε ?καί ομως τόν κ.Κασιωτάκη πού ειναι σήμερα 87 ετών επισκευθήκαμε στήν οικία του στήν Κοζάνη τρείς από τούς μαθητές του τίς περιόδου εκείνης,εγώ μαζί μέ τόν Στάμο Ιωάννη από τήν Αιανή,καί τόν Ταταριώτη Απόστολο από τόν Βόλο.Ηταν μιά ευχάριστη συγκυρία αφού ο Αποστόλης ηρθε γιά επίσκεψη,καί ετσι μάς δόθηκε η ευκαιρία νά κάνουμε καί οι τρείς μαζί τήν επίσκεψη αυτή,θυμηθήκαμε σκαλίζοντας τό βιβλίο εργασιών τίς σχολής πού κρατάει σάν ιερό κιμήλειο ο κ.Κασιωτάκης,τούς συμμαθητές μας,καθώς καί εμάς μέ τίς επιδώσεις καί τίς παλιές φωτογραφίες.
Δώσαμε φεύγοντας μιά υπόσχεση νά βρεθούμε ποιό πολλοί συμμαθητές καί νά κάνουμε μιά συνάντηση οσοι απομείναμε.

O καθηγητής κ.Παναγιώτου μέ μαθητές στό εργαστήριο
ηλεκτρολογίας.

Ο Ταταριώτης Απόστολος , ο Ρουσόπουλος Νίκος,
ο Κασιωτάκης  Εμμανουήλ καί ο Στάμος Ιωάννης.

Από τό βιβλίο εργασιών τής σχολής 1959-1963

Ο Ταταριώτης Απόστολος μέ τό βιβλίο καί τήν σελίδα του
Ο Στάμος Ιωάννης μέ τό βιβλίο καί τήν σελίδα του

Ο Ρουσόπουλος Νίκος μέ τό βιβλίο καί τήν σελίδα του.


Ο Δημήτριος Δανάτσας στό κέντρο μαζί μέ καθηγητές τής σχολής .

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ KAΘΗΓΗΤΗ ΚΑΣΙΩΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 55 ΧΡΟΝΙΑ.