12.8.14

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ '' ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΟΣ ''

Αλλη μία ευχάριστη είδηση ηρθε νά προστεθεί στήν αναζήτηση πού κάνω εδώ καί αρκετό καιρό γύρο από παλαιούς συμμαθητές,συναδέλφους τόσο στό στρατό οσο καί στά εργοστάσια καί εταιρίες.Σειρά είχε αυτή τήν φορά ενας πολύ καλός συνάδελφος από τό στρατό υπηρετήσαμε μαζί στό 709 Τάγμα Μηχανικού στήν Πτολεμαϊδα από τό1967 έως τό 1968,μετά χαθήκαμε γιά νά μάθω τώρα εντελώς τυχαία από τόν αδελφό του οτι μένει μόνιμα στήν Δράμα,μού εδωσε τά τηλεφωνά του καί εγεινε η πρώτη επαφή,τά ειπαμε καί ελπίζω νά συναντηθούμε, ο Νίκος υποσχέθηκε νά μέ επισκευθεί μέ τήν πρώτη ευκαιρία.
Εδώ ειμαστε στό εστιατόριο τού Τάγματος τήν ημέρα τού Πάσχα τού 1967 καί τά τσουγκρίζουμε.Από τήν παρέλαση τής 28ης Οκτωβρίου Πτολεμαίδα 1967