18.11.14

ΚΑΣΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΡΩΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Τ.Σ.Δ.ΔΑΝΑΤΣΑ

Μία φιλικη επίσκεψη στόν κ.Κασιωτάκη Εμμανουήλ στήν οικία του στήν Κοζάνη.
Από δεξιά η κυρία Κασιωτάκη στή μέση η κ.Ρουσοπουλου καί αριστερά ο κ.Κασιωτάκης