3.3.15

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΚΑΣΙΩΤΑΚΗ ΣΤΟΝ ΚΡΟΚΟ

Φωτογραφίες από τήν επίσκεψη τού πρώην καθηγητή μου στήν τεχνική σχολή Δ.Δανάτσα ,κ.Κασιωτάκη Εμμανουήλ μετά τής συζήγου του,σήμερα Τρίτη 3 Μαρτίου 2015 στήν οικία μου στόν Κρόκο,γιά μάς ηταν μεγάλη τιμή  καί ελπίζω τόν κ.Κασιωτάκη νά τόν εχουμε τακτικά εδώ.