24.6.14

  1. Οταν σέ μιά επίσκεψη σέ φιλικό σπίτι συναντάς εναν Γερμανό νά πείς δυό λέξεις.